Advance Search
Category
Two new records of Corydalis from China, C. filicina Prain and C. crassifolia Royle
Yang Shunquan, Chen Juntong, Deng Tao, Li Zhimin
2024, 42(3): 275-281. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23245
Abstract FullText HTML PDF
Newly recorded species of Gomphonema from the Hengduan Mountains in China
Yong Yuanyuan, You Qingmin, Fan Sizhe, Cao Yue, Wang Quanxi, Luo Fen
2024, 42(3): 282-295. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23150
Abstract FullText HTML PDF
Flowering characteristics and breeding system of a remnant Myricaria laxiflora (Franch.) P. Y. Zhang et Y. J. Zhang population
Li Wei, Qiu Liwen, Wang Yimin, Peng Gangzhi, Gao Han, Li Zhengyan, Liu Lei
2024, 42(3): 296-303. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23211
Abstract FullText HTML PDF
Temporal and spatial variation of sexual reproduction in a remnant population of the endangered species Myricaria laxiflora (Franch.) P. Y. Zhang et Y. J. Zhang
Sun Xiaoyu, Chen Fangqing, Lü Kun, Liu Jinrong, Huang Yongwen, Liu Yangyun
2024, 42(3): 304-313. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23197
Abstract FullText HTML PDF
Differential responses of bumblebee diversity to plant community floral resources and surrounding landscape variables
Li Yuehua, Huang Wen, He Yongdeng, Ye Zhongming, Yang Chunfeng
2024, 42(3): 314-327. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23235
Abstract FullText HTML PDF
Above-ground removal of plant functional groups on soil nematode communities in alpine meadows on the Qinghai-Tibet Plateau
Huang Ligai, Jiang Xue, Ye Luping, Guo Hui, Zhou Xianhui, Zheng Yong, Wang Peng, Zuo Juan
2024, 42(3): 328-338. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23209
Abstract FullText HTML PDF
Disentangling the roles of TM8-like genes in reproductive organ development in Gnetum montanum Markgr.
Hou Chen, Xin Haiping, Li Lingfei, Liao Yiying, He Boxiang, Fang Zhengwen, Su Yingjuan, Wan Tao
2024, 42(3): 339-349. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23213
Abstract FullText HTML PDF
Genetic diversity and genetic structure analysis of wild Chinese Rosa roxburghii Tratt. germplasm resources
Liu Fenfen, Mo Liangtuan, Ou Guoteng, Nie Yimei, Niu Tao, Huang Qinjun
2024, 42(3): 350-358. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23248
Abstract FullText HTML PDF
Genome size determination of ornamental crabapple cultivars based on flow cytometry
Zhang Yanyan, Peng Ye, Lin Feng, Yang Limei, Zhang Wangxiang
2024, 42(3): 359-365. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23259
Abstract FullText HTML PDF
Changes in texture and color during chestnut (Castanea mollissima Blu.) water loss based on LF-NMR
Wang Jihui, Geng Yangyang, Hu Bokai, Liu Yana, Zhang Shixin, Huang Shan, Lu Zhongke, Zeng Qinmeng, Chen Shengqun, Liu Jiahui
2024, 42(3): 366-376. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.22166
Abstract FullText HTML PDF
Effects of waterlogging and salinity stresses on eco-physiology and accumulation of Na+, K+, and Cl in two waterlogging-tolerant arbor species
Chen Boshen, Miao Lingfeng, Yang Fan
2024, 42(3): 377-386. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23264
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the involvement of ABCG transporters in the regulation of plant male fertility
Wang Menglong, Weng Lingling, Wu Shuying, Xu Zefen, Dai Tianyou, Peng Xiaoqun
2024, 42(3): 387-394. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23212
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of graphene oxide in agriculture and forestry farming
Ge Sai, Han Yamei, Sun Manluan, Zhao Jianguo, Zhang Xiao
2024, 42(3): 395-403. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23127
Abstract FullText HTML PDF
Nitrogen modulates plant diseases: recent progress
Zhang Jingtong, Zhang Shenshen, Zheng Liwen, Guo Deping
2024, 42(3): 404-414. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23247
Abstract FullText HTML PDF

Links

More+